top of page

Make it greener

ZERO EMISSION CARD

 

Een oplossing om uw onvrijwillige CO2-uitstoot te compenseren. 

Dankzij ZEMCARD, uw uitstoot worden gecompenseerd door het direct mee maken in het ontwikkeling van duurzame projecten met al bestaande hernieuwbare energie gereedschappen.

Waarom ZEMCARD ?

Elke dag we rijden en gebruiken fossiele energiebronnen. Deze afwijzen CO2 die is noodlottig voor het milieu. Door het gebrek aan 100% hernieuwbare voertuig en verwarming  kunnen wij niet anders doen, toch willen wij het milieu beschermen...
Vandaag de dag, dankzij ZEMCARD, is het mogelijk om onze CO2-uitstoot te compenseren door een evenredig deel te nemen in de productie van hernieuwbare energie.

Enkele cijfers:

1 liter brandstof (voertuig of verwarming) stoot uit 2,66kg CO2.
1 liter aardgas stoot uit 1,98kg CO2.
1 kwh stoot uit voor Europa 0,456kg CO2.
 
DUS, 1 ton CO2 
= 2198 kwh
= 6 266km met de auto
= 376 liters stookolie
= 505 liters aardgas
De compensatie van 1 ton CO2 door een windturbine gedurende 12 jaar is mogelijk, via ZEMCARD, met een beloonde lening van 500€ en met jaarlijkse terugbetaling.
Het gaat dus wel over een lening van 500€/ton CO2 per jaar, op 12 jaar en dus niet over een kost die u zou elke jaar betalen. 
Met het lening, u houdt uw activa (500€/ton CO2 uitges) en u krijgt elke jaar 1/12 van uw lening + rente terug.
Pourquoi

ZEMCARD application: Hoe het werkt?

1.

ZEMCARD berekent uw CO2 uitstoot.

2.

ZEMCARD geeft u een hernieuwbaar oplossing voor de compensatie van uw CO2-uitstoot.

ZEMCARD is voor uw cost free en u wordt jaarlijkse terugbetaald van uw lening en met interesten.

Uw CO2 uitstoot zijn dan gecompenseerd 
voor een duur van 12 jaar. 

ZEMCARD gebruikt de geleende bedrag voor uw compensatie aan het financieren van al bestaande en CO2-loze productie-apparatuur.

3.

4.

5.

Comment ça marche?
bottom of page